<div align="center"> <h1>Józef Sieczkowski</h1> <h3>Strona poświęcona prof, dr hab. inż. Józefowi Sieczkowskiemu</h3> <p>Józef Sieczkowski tall buildings budownictwo politechnika prof profesor inżynieria lądowa</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://strony.aster.pl/trebla/JS" rel="nofollow">http://strony.aster.pl/trebla/JS</a></p> </div>